Účetní

Mezi povinnosti účetní patří, kromě mnoha jiných, i vypořádání a jakési vyrovnání manka, či můžeme říci i schodku, což je jev, který může vzniknout při inventarizaci, kdy zjistíme, že stav například peněz v pokladně či zásob není takový jaký by měl být, je nižší. Za tento fakt jistě někdo odpovídá.
Zjistí-li tedy účetní, že stav hotovosti v pokladně není takový, jaký by měl být dle pokladní knihy, musí tuto situaci účetně vyřešit a účty upravit tak, aby vše odpovídalo skutečnosti. Nabízí se hned několik možností. Jednou z nich a rovněž tou nejobvyklejší je, očekáváme-li vyrovnání od zodpovědného pracovníka.

Vyrovnání manka

Avšak než zodpovědný pracovník chybějící částku doplatí, je nutno tento stav vést v patrnosti. Účetní tedy nejprve zapíše chybějící částku na účet manka a škody, následně však zaeviduje i pohledávku vůči zaměstnanci a mimořádný zisk. Zaměstnanec má několik možností, kterak uhradit chybějící položku.