Porovnání dostupnosti jednotlivých pomůcek

Začneme-li s nejjednoduššími pomůckami, pravděpodobně narazíme na žebříky a štafle. Ze štaflí se dá bezpečně pracovat ve výškách cca do 4 metrů. Skládací a výsuvné opěrné žebříky dosáhnou někdy i do 6-8 metrů. Zednické kozy při plném vysunutí cca 3-3,5 metru. Lehká montovaná lešení přibližně stejně jako skládací a vysouvací žebříky. Přitom s výjimkou zednických koz a lešení není práce na těchto pomůckách příliš komfortní. Na štaflích se můžete kývat někde ve výšce, ale těžko sebou budete mít potřebné nástroje, materiál a další věci.

Dostupnost plošin

Na rozdíl od výše zmíněných, lze s plošinami bez problémů dosáhnout výšky i přes dvacet metrů. A to zcela bezpečně, pohodlně, s dostatečným pracovním prostorem kolem sebe.